-->

Artikel Terbaru

Tematik Terpadu Kelas 2 Tema 5 Subtema 1 Pengalaman di Rumah ( muatan Ppkn )


Tematik Terpadu Kelas 2 Tema 5 Subtema 1 Pengalaman di Rumah ( muatan Ppkn )


1. Sila Pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Lambang sila pertama adalah bintang

3. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari - hari

4. Pengamalan sila pertama :

a. Bersikap jujur
b. Hormat dan taat pada orang tua
c. Beribadah sesuai agama yang dianut
d. Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki

Latihan :

1. Apakah lambang sila pertama dari Pancasila ?

2. Sila pertama mengajarkan kita untuk mengingat siapa ?

3. Beri tanda S untuk yang Sesuai
Beri tanda ST untuk yang Tidak Sesuai pengamalan sila pertama ?

a. Ibu sedang berdoa di kamar kamu mengecilkan suara televisi
S   /  TS

b. Ketika teman mau sholat Jumat kamu masih mengajak bermain
S   /  TS

c. Kamu berdoa mengucap syukur ketika mau makan dan tidur
S   /  TS1. Sila Kedua berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

2. Lambang sila kedua adalah rantai emas

3.Sila kedua merupakan Pedoman berhubungan dengan sesama manusia

4. Pengamalan sila kedua :

a. Menyayangi orang lain
b. Berani membela kebenaran
c. Peduli dengan orang di sekitar
d. Tidak membeda bedakan sesama

Latihan :

1. Lambang rantai merupakan sila ?

2. Sebutkan bunyi sila kedua dengan lantang supaya kedua orang tuamu mendengar !

3. Gambar di bawah ini beri tanda √ jika sesuai dengan pengamalan sila kedua :


1. Sila Ketiga berbunyi Persatuan Indonesia

2. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin

3. Sila ketiga mengajarkan kita bagaimana menjaga persatuan sehingga tercipta kerukunan di rumah

4. Pengamalan sila ketiga :

Mendahulukan kepentingan adik saat bermain.

Latihan :

1. Lambang sila ketiga adalah ?

2. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila berapa ?

3. Apa yang kamu lakukan jika ada kejadian seperti gambar di bawah ?

a.


b.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel